Nieuws

Energie besparen, RVO | Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor uw concurrentievermogen.

Nijpels: ‘2016 cruciaal voor uitvoering energieakkoord’, Ensoc | Dit jaar is doorslaggevend voor de uitvoering van het energieakkoord. Dat meldt Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord. Om de doelen uit het energieakkoord te halen zijn extra inspanningen nodig.

Gebouwen in Nederland grootste vervuilers, NOS | Kantoorpanden, winkels en woningen zijn de grootste milieuvervuilers in Nederland. Die stoten meer CO2 uit dan het verkeer of de industrie.

Activiteitenbesluit en energiebesparing, RVO | Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit geldt voor bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).

Energiebesparing onmisbaar voor energietransitie, Ensoc | Energiebesparing is noodzakelijk om in 2050 te komen tot een duurzame, CO2-arme energievoorziening, zo meldt minister Kamp in het Energierapport 2016. Door energie te besparen hoeft Nederland minder te investeren in duurzame energiebronnen zoals wind, zon en biomassa.

Maatregelenlijst voor kantoren, infographic RVO | Sinds 1 december 2015 is er een erkende maatregelenlijst voor kantoren. De lijst maakt het makkelijker om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen. En zelfs: om geld te verdienen.

We kunnen niet om vastgoedwereld heen bij terugdringen CO2, Financieel Dagblad | De bebouwde omgeving is goed voor maar liefst 36% van de landelijke CO2-uitstoot. Dat aandeel is groter dan dat van de industrie en de transportsector. Ongeveer de helft komt van woningen, de andere helft van kantoren, winkels en andere utiliteitsgebouwen.

De kwaliteit van installaties in gebouwen, TNO e.a. | Uit onderzoek naar de daadwerkelijke kwaliteit van installaties blijkt een gebouw gemiddeld genomen 25 procent te veel energie te gebruiken. Comfortproblemen zijn meer regelmaat dan uitzondering. De klimaatinstallatie heeft hierin een groot aandeel. In algemene zin kan worden gesteld dat zeventig procent van de klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen in Nederland niet goed presteert.

30% energy is on average wasted in commercial buildings | Uit onderzoek in Amerika blijkt dat gemiddeld 30% van het energieverbruik in gebouwen verspild wordt.